Baza wiedzy

Mediacje wewnątrz organizacji

W firmach zdarzają się różnego rodzaju mniejsze lub większe nieporozumienia, które z czasem zmieniają się w jawny konflikt i wpływają na obniżenie efektywności. Z pozoru nieistotne czynniki powodują, że w organizacji/ zespole/ między zespołami narasta trudność.

W takich sytuacjach warto szybko rozpoznać sytuację i dobrać adekwatny sposób rozwiązania problemu. Dzięki temu mamy możliwość szybkiej interwencji i zmiany destrukcyjnych procesów na twórczy i kreatywny proces szukania rozwiązania oraz efektywną komunikację w codziennych zadaniach czy projektach.

Dlaczego warto mediować?

Strony mają bezpośredni wpływ na rozwiązanie nieporozumienia (konfliktu) – poczucie autorstwa i wpływu przyczynia się do przestrzegania ustalonych zasad i wywiązywania się z warunków ugody, wpływa to na zaangażowanie pracowników („moc sprawcza”).

  • Zamiana walki na działania – wspieranie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.
  • Szansa dla stron na wyrażenie swoich uczuć i potrzeb, odreagowanie emocji, zmniejszenie lęku, obaw.
  • Brak zaangażowania osób trzecich – pełnomocników, biegłych, świadków, konflikt nie rozprzestrzenia się na pozostałe osoby w firmie,
    co ułatwia wyjście z twarzą pracownikowi, a firmie zachowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy.

Propagowanie idei mediacji, tj. polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów w firmie, nastawienie na rozwiązanie, a nie obwinianie.

Dane kontaktowe

i.salicka@refleksja.eu, +48 609 468 428