Szkolenia i doradztwo

 • online przy użyciu aplikacji komunikacyjnych np. Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout, Skype, Webex i inne
 • stacjonarne z zachowaniem zasad higienicznych związanych z Covid-19

Interwencje Kryzysowe

 • Wsparcie konsultacyjne dla managerów w kryzysie lub ich pracowników/zespołów w kryzysie
 • Wsparcie konsultacyjne dla pracowników
 • Wsparcie konsultacyjne dla zespołów
 • Działania interwencyjne w sytuacjach trudnych – nagłych z zespołami, przełożonymi i pracownikami szeregowymi
 • Praca warsztatowa w procesie interwencji z zespołem w kryzysie
 • Konsultacje przełożonych osób w kryzysie
 • Wsparcie np. w powrocie do pracy po długoterminowej nieobecności spowodowanej ciężką chorobą itp.
 • Sesje terapeutyczne indywidualne
 • Telefon zaufania

Profilaktyka w Interwencji Kryzysowej

 • Warsztaty dla zespołów HR i HR BP „Radzenie sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych”
 • Warsztaty dla zespołów HR i HR BP „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach”
 • Warsztaty dla managerów „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach”
 • Warsztaty dla managerów „Radzenie sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych”
 • Warsztaty dla pracowników/zespołów „Radzenie sobie z trudnymi emocjami swoimi i innych”
 • Warsztaty komunikacji w kryzysie
 • Warsztaty „Dbam o siebie”
 • Warsztaty „Komfort życia”

Dane kontaktowe

i.salicka@refleksja.eu, +48 609 468 428