Szkolenia i doradztwo

 • online przy użyciu aplikacji komunikacyjnych np. Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout, Skype, Webex i inne
 • stacjonarne z zachowaniem zasad higienicznych związanych z Covid-19

Interwencje

 • Mediacje "jeden na jeden" - cykl spotkań dwóch stron konfliktu prowadzone przez neutralnego mediatora
 • Mediacje pomiędzy stronami na różnym poziomie w strukturze organizacji
 • Mediacje wewnątrz zespołu – w tym w Zarządach
 • Mediacje pomiędzy zespołami
 • Facylitacja Dialogu – dla więcej niż 3 stron różnych opinii i przekonań
 • Facylitacja Dialogu – dla dużych grup (metoda Fish Bowl)

Profilaktyka

 • Rozwiązywanie konfliktów – warsztat 2 dniowy
 • Budowanie w firmach zespołów mediatorów wewnętrznych - warsztaty pozwalają uczestnikom osadzić się w roli mediatora, poznać i przećwiczyć techniki prowadzenia spotkań mediacyjnych – cykl warsztatów
 • Warsztaty Umiejętności Mediacyjnych dla HR BP – cykl warsztatów
 • Szkolenia z mediacji i prowadzenia dialogu ze związkami zawodowymi - uwspólnienie i wzmocnienie wiedzy wszystkich osób zaangażowanych po stronie pracodawcy w prowadzenie dialogu ze związkami zawodowymi, nabycie umiejętności mediacyjnych.
 • Warsztaty problemowe zespołowe i międzyzespołowe - zaproszenie dwóch skonfliktowanych zespołów do mediacji sprawia, że pracownicy czują się odpowiedzialni za wypracowanie rozwiązań typu win-win.
 • Przywództwo Oparte na Dialogu – warsztat dla managerów - 2 + 1
 • Warsztat narzędzi komunikacji nieantagonizującej dla HR
 • Warsztat narzędzi komunikacji nieantagonizującej dla managerów
 • Warsztat narzędzi komunikacji nieantagonizującej dla pracowników
 • Warsztat „Sztuka dyskutowania”
 • Warsztat „Psychologia emocji”
 • Warsztat „Mediator wewnątrz organizacji”

Dane kontaktowe

i.salicka@refleksja.eu, +48 609 468 428