Szkolenia i doradztwo

  • dla zespołów HR
  • wspierające rozwój osobisty
  • menadżerskie
  • online przy użyciu aplikacji komunikacyjnych np. Zoom, Microsoft Teams, Google Hangout, Skype, Webex i inne
  • stacjonarne z zachowaniem zasad higienicznych związanych z Covid-19
 

Doradztwo

Coaching indywidualny i zespołowy
Testy psychologiczne w biznesie (rekrutacja i rozwój)
Wdrażanie zarządzania przez cele
Moderowanie i facylitacja
Warsztaty strategiczne
Konsultacje menadżerskie
Warsztaty kreatywne

Szkolenia wspierające rozwój osobisty

Asertywność i radzenie sobie ze stresem
Zarządzanie sobą w czasie
Work-life balance
Kreatywność, proaktywność i innowacyjność w rozwiązywaniu problemów
Profesjonalna prezentacja
Radzenie sobie z manipulacją
Empatia do innych i do samego siebie
Poszukiwanie rozwiązań

Szkolenia menadżerskie

Budowanie zespołów kategorii HPT
Wyznaczanie celów, określanie zasad i oczekiwań wobec podwładnych
Planowanie pracy, delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie
Efektywna praca z zespołem – prowadzenie spotkań grup roboczych
Efektywne przywództwo i budowanie autorytetu szefa
Motywowanie podwładnych
Ocena pracy i udzielanie informacji zwrotnych
Jak pracować z talentem/sukcesorem
Zarządzanie zespołem rozproszonym
Wywieranie wpływu i efektywne przywództwo
Zarządzanie przez wizję i cele/„sprzedawanie zmian”
Coachingowy styl zarządzania

Dane kontaktowe

i.salicka@refleksja.eu, +48 609 468 428